Dokumentasjon av RegisterOppdatering-API i Matrikkelen

Dette dokumentet inneholder dokumentasjon av webservicer for oppdatering fra eksterne registre.

Beskrivelse av WebServices

Dokumentasjon for SOAP Web Service modeller

XML Schema for web tjenestene finnes i WSDL-dokumentene (se over).
I tillegg bør du lese tekstlig dokumentasjon av XML skjemaene.

Det er ikke egne UML diagrammer for dette APIet, da datamodellen er basert på den underliggende domenemodellen for matrikkelen.
UML diagrammer for domenemodellen finnes her, man kan også se på modellen i diagrammer her