Dokumentasjon for Web Feature Service og Web Map Service for Matrikkelen

Dette dokumentet inneholder beskrivelse av WFS og WMS for matrikkelsystemet. Dette er to forskjellige typer tjenester som bruker den samme modellen med utvalg og sammensetninger av matrikkeldata.

Web Feature Service

Web Map Service

For TeigWFS-laget er det lagt inn tre alternative tegnestiler som man kan bruke istedenfor standardtegnestilen:

TeigUtenFyll
Tegner teigomriss og representasjonspunkt med matrikkelnummer, men fyller ikke teigene. Denne tegnestilen gjør det lettere å se eventuelle underliggende lag.
Matrikkelnummer
Tegner kun opp teigenes representasjonspunkt. Denne tegnestilen er nyttig hvis man vil ha tegnet opp matrikkelnummer, men ikke vil ha teiggrensene fordi disse hentes fra TeiggrenseWFS.
TeigMnrMangler
Tegner teigomriss og farger teiger som hører til matrikkelenheter hvor matrikkelnummer mangler. Blå tilhører MnrVannMangler/vannteiger og røde tilhører MnrMangler/eierløse teiger.

For å bruke en alternativ stil oppgir man navnet på stilen i WMS-kallets STYLES-parameter. Hvis man henter flere lag om gangen, må man passe på at stilen kommer på tilsvarende plass i STYLES som det laget står på i LAYERS-parameteren. F.eks. ...LAYERS=TEIGWFS,TEIGGRENSEWFS&STYLES=Matrikkelnummer,... For å få fullt utbytte av teiger uten fyll, må man også sørge for å be om at bildet man får tilbake skal inneholde gjennomsiktighet ved å angi TRANSPARENT=true.